Historyczne technologie – stal damasceńska

Kategoria: Blog

stal dalmascenska

Dzięki rozwiniętej technologii i badaniom współcześnie można produkować wiele rodzajów stali  o wysokich parametrach wytrzymałościowych i jakościowych. Jednak nawet już w średniowieczu, mimo ograniczonych możliwości naukowych, istniała stal zwana damasceńską, której własności mechaniczne były tak dobre, że stała się legendarna przez wiele wieków i budzi zainteresowanie nawet do dziś.

Powstanie technologii

Stal damasceńska, jak sama nazwa wskazuje, była wytwarzana na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w licznych warsztatach w Damaszku w Syrii. Informacje na temat tej technologii pojawiają się w źródłach pisanych od VI wieku naszej ery, a zanik produkcji nastąpił w wieku XVII z przyczyn, które nie są dla nas do końca jasne. Stal damasceńska służyła przede wszystkim do wytwarzania broni białej w krajach muzułmańskich, a w związku z wyprawami krzyżowymi wiedza o niej dotarła również do rycerzy europejskich. Jednak sama technologia wytwarzania tego materiału objęta była tajemnicą i nigdy nie została opanowana w Europie.

Właściwości

Popularność broni białej wykonanej ze stali damasceńskiej związana była z jej niezwykłą jak na owe czasy wytrzymałością. Na powierzchni ostrzy wykonanych z tego materiału widoczne były charakterystyczne jaśniejsze i ciemniejsze fale układające się w różnorodne wzory. Świadczyły one o występowaniu domen węgliku żelaza, który charakteryzował się bardzo wysoką twardością. Dzięki takiej strukturze broń stawała się bardzo wytrzymała, nie ulegała wyszczerbieniu, a jednocześnie całe ostrze zachowywało elastyczność.
W wyniku współcześnie stosowanych procesów technologicznych otrzymuje się stal damasceńską o cechach bardzo zbliżonych do oryginalnej. Cały czas również ulepsza się tę technikę, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty i właśności stali takie same, jakie miała w średniowieczu.