Metoda cięcia plazmowego

Metoda cięcia plazmowego blach stalowych polega na zastosowaniu łuku plazmowego o dużej energii kinetycznej, który jarzy się pomiędzy nietopliwą elektrodą a elementem podlegającym cięciu. Wykorzystywana w tym przypadku plazma to zjonizowana postać materii, której stan skupienia jest bliski gazowemu. Występują w niej zarówno cząstki obojętne, jak i naładowane elektrycznie, ale w całości jest ona elektrycznie obojętna.

Kategoria: Blog

Plazma wytwarzana jest przez specjalny palnik, poprzez przepuszczenie sprężonego gazu przez jarzący się łuk elektryczny, co jonizuje go i nadaje mu dużą moc, w wyniku czego powstaje strumień wykorzystywany do cięcia.

Główne zalety

Najważniejsze plusy cięcia blach stalowych plazmą to duża prędkość wykonywanej obróbki w porównaniu choćby z metodą tlenową, szybkie przebijanie się przez warstwę metalu bez nadmiernego jej rozgrzewania, a także możliwość cięcia pod różnym kątem i nieduża szczelina powstająca podczas pracy w danym materiale.
Równie istotny jest także duży zakres grubości przecinanych materiałów, który może wynosić od 0,5 aż do 160 mm, a także możliwość automatyzacji całego procesu, co wpływa na jego znaczne przyspieszenie.

Wady

Negatywne aspekty tej metody to przede wszystkim wysoki poziom hałasu podczas procesu cięcia (można go uniknąć tylko wtedy, gdy proces ten wykonuje się pod wodą) i pojawiające się silne promieniowanie UV. Pracownicy muszą być szczególnie chronieni podczas używania plazmy do cięcia również z tego względu, że w tym procesie tworzy się duża ilość niebezpiecznych dla zdrowia dymów i gazów.
Poza tym podczas samego cięcia występują problemy z utrzymaniem prostopadłości krawędzi, a co za tym idzie dokładności wycinania konkretnych elementów. Jednak dotyczy to przede wszystkim maszyn starszej generacji, ponieważ nowsze są już precyzyjniejsze i lepiej spełniają swoje zadania.