Wyroby hutnicze i stalowe – Oferta HurtoStal2

Hurtostal 2

Jak wybrać odpowiedni system malarski?


Wybór właściwego systemu malarskiego powinien być podyktowany takimi kryteriami, jak oczekiwana agresywność korozyjna środowiska eksploatacji, rodzaj zabezpieczanego podłoża, okres trwałości systemu malarskiego, grubość nominalna powłoki czy wymagany stopień przygotowania podłoża. System malarski powinien być optymalny zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Może być przeznaczony do ochrony krótkiej, średniej oraz długiej. Czasowa ochrona przed korozją jest niezbędna przede wszystkim w procesach transportu i składowania oraz w czasie obróbki i montażu.

Podstawowymi składnikami farb ochronnych są żywice, pigmenty, rozpuszczalniki oraz wypełniacze. Farby klasyfikowane są na podstawie sposobu wysychania lub rodzaju zastosowanej żywicy. Mogą utwardzać się metodą fizyczną poprzez odparowanie rozpuszczalników i koagulację cząstek żywicy. Farby schnące w sposób fizyczny mogą być rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne. Zaliczamy do nich farby chlorokauczukowe, winylowe i akrylowe. Farby mogą również zostać utwardzone chemiczne w wyniku:

  • reakcji sieciowania z tlenem z powietrza
  • odparowywania rozpuszczalnika
  • reakcji chemicznej składnika podstawowego z utwardzaczem
  • reakcji z wilgocią z powietrza

Biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanej żywicy, wyróżnia się farby jednoskładnikowe (alkidowe, akrylowe, polisiloksanowe) oraz farby dwuskładnikowe (epoksydowe, poliuretanowe, krzemianowo-cynkowe czy polisiloksanowe hybrydowe).

Jak przygotować powierzchnię stali do malowania?


Malowanie stali musi być każdorazowo poprzedzone odpowiednim przygotowaniem powierzchni. Procesy czyszczące poprawiają przyczepność oraz trwałość powłoki malarskiej. Metody przygotowania powierzchni stali przed malowaniem to trawienie, szlifowanie, obróbka strumieniowo-ścierna, czyszczenie płomieniowe oraz czyszczenie miejscowe za pomocą elektronarzędzi lub narzędzi ręcznych. Wybór metody podyktowany jest przede wszystkim stanem wyjściowym powierzchni. Przed malowaniem trzeba usunąć rdzę, zgorzelinę walcowniczą, stare powłoki malarskie i inne zanieczyszczenia stałe. Zanieczyszczenia i smary najczęściej usuwane są przy pomocy rozpuszczalników, emulsji lub kąpieli alkalicznych. Norma PN-EN ISO 8501-1 ocenia czystość powierzchni w postaci czterostopniowej skali – oczyszczenie w stopniu lekkim, dokładnym, bardzo dokładnym lub do stali wizualnie czystej.

Ostatnia aktualizacja: środa, 08 kwiecień 2020 06:56
Stan J.m.
Blachy Blachy
Blachy Blacha cz. łezka #3(0.3-1-2x1.5-3) S235JR 0,001 0.299 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #3(1.25x2.5) S235JR+AR 1,860 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #3(1.25x2.5) S235JR+N 0,223 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR+AR 1,524 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR+N 0,188 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(0.3-1-2x1.5-3) S235JR 0,001 0.437 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(1.25x2.5) S235JR+AR 0,822 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR+AR 2,412 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR+N 1,079 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR+AR 1,673 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #5(0.4-1.5x 1-2.5) S235JR+N 1,041 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #5(1.25x2.5) S235JR+AR 1,112 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR+AR 0,738 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #5(1x2) S235JR+AR 2,355 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(0.4-1.5x 1-2.5) S235JR+M 0,530 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR+N 6,769 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+AR 5,018 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W 2,230 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W 0,540 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W 2,233 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1(1x2) DC01 Z/W 0,830 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W 1,480 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 t. 0,178 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W t. 0,502 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.1x3.5) S355MC n. 1,395 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.27x2.7) S355MC n. 4,928 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.3x2.585) S355MC n. 0,369 0.868 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.5x3) S235JRC+N G/W 6,581 1.385 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.5x3) S355 MC 5,040 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2+N 0,436 0.114 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1x2) S235JR 0,526 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1x2) S355J2+N e. 1,243 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2.05x6) S235JR+N 3,879 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2.05x6) S355J2+N 1,876 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2.05x6) S355J2+N a. 0,652 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2.5x12) S235JR+N 3,375 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2x2-6) S235JR+N 0,405 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2x2-6) S235JR+N e. 3,936 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2x2-6) S235JR+N e. 0,752 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N e. 4,275 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. 0,940 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. 1,020 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5-2x2.8) S235 mb. 0,177 4.128 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x1.4-2.9) S235JR m. 1,757 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x2) S235 mb. 2,910 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x2) S235JR mb. 1,142 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3) S235JRC+N 3,846 2.160 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3) S235JRC+N 0,023 1.002 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3) S355J2 0,009 4.885 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x2) S235 mb. 2,625 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x2) S235JR 3,450 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x3) S235JR mb. 0,288 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(2.5x12) S235JR+N 2,304 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(2.5x6) S235 m. 1,460 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(2x12) S355J2+N e. 0,602 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(2x6) S235JR mb. 1,158 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(3.25x6.07) S235 mb. 3,814 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(3.25x6.08) S235 mb. 7,624 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #14(1.5x6) S235JR+N e. 1,630 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #14(2.5x5.5) S355 mb. 2,686 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.21x3) S355MC n. 0,184 18.717 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.25x2.5) S355 mb. 1,076 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.25x2.5) S355 mb. 1,500 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S235JR+N a. 0,444 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N e. 8,392 1.080 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N Z35 ei. 3,193 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S355MC t. 5,376 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1x1.94) S960QL 0,171 0.061 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2.5x12) S355J2+N s. 1,234 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2.5x5) S355 mb. 1,465 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2.5x5) S355 mb. 1,120 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2.5x5) S355 mb. 1,472 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2.5x6) S355J2+N Z35 s. 0,393 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S235JR m. op. 6,594 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N 0,091 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N Z35 1,382 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N s. 4,139 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #16(2x12) S235JR+N e. 1,917 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #16(2x6) S235JR+N t. 1,557 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #16(2x6) S355J2+N 3,353 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #18(2.4x10) S235 o m. 3,107 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W 2,222 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JRC+N G/W 1,651 0.654 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W 2,310 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W t. 0,108 0.123 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR+N G/W 1,029 2.348 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W 1,539 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1x2) S235JRC+N t. G/W 3,037 0.690 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N e. 0,776 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x12) S235JR+N Z35 0,764 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N s. 6,607 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S355J2 3,100 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N ei. 5,689 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N e. 2,801 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(1.5x6) S355J2+N a. 1,413 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x3) S355 m 0,663 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x6) S235JR+N 4,451 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x6) S235JR+N Z35 0,646 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N 4,407 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N Z35 s. 2,001 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x7) S235 1,681 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(0.45-1.5x0.8-2.5) kawałki 0,001 0.350 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.25x2.5) DC01 0,001 0.074 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR 0,019 0.795 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR G/W 8,353 0.750 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.25x2.66) DC01 0,001 0.076 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR G/W 9,627 1.080 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x3) S355J2+N m. 0,022 0.101 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x6) S235JR+N s. 2,540 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1x2) S235JRC+N G/W 2,590 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(2x6) S235JR+N s. 0,685 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #30(2x6) S355J2 0,752 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N 13,920 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #35(2x12) S355J2+N 1,199 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.25x2.5) DD11 0,001 1.399 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JRC+N t. 8,629 0.828 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.5x3) S235JRC+N G/W 3,808 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.5x6) S235JR+N G/W 0,328 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1x2) S235JRC+N G/W 4,092 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1x2) S235JRC+N G/W 0,003 1.033 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(2x6) S235JR+N G/W a. 4,727 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #40(2.5x6) S235JR+N Z35 2,118 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N 4,871 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #45(2x12) S355J2+N s. 0,896 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR+AR 1,343 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.5x3) DD11 0,001 2.339 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR+M 9,864 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.5x3) S355J2+N G/W 0,265 0.792 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1x2) S235JR 0,628 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(2x6) S235JR+AR 0,472 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #50(2x3.5) S355J2+N s. OP 1,541 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #50(2x6) S355J2+N 9,600 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #50(2x6) S355J2+N s. 1,149 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #50(3x6.3) S235JR 3,803 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #50(3x6.4) S235JR 7,700 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.10-1.5x2-2.10) 0,034 0.623 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.10-1.5x2-2.10) 0,001 0.260 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.25x2.5) DD11 0,030 0.284 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JRC+N t. 3,744 1.500 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.25x2.5) S355MC n. 0,001 0.879 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.5x3) S235JRC+N 4,937 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.5x3) S235JRC+N t. 0,471 2.216 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2C+N t. 0,018 0.684 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.5x6) S235JRC+N 0,503 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1x2) S235JRC+N t. 5,431 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1x2) S355J2+N e. 0,171 0.576 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(2x6) S235JR+AR 4,817 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #60(1.5x6) S235JR+N ISD 3,429 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N s. 3,931 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.09x2.5) S355J2 0,007 0.052 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR 0,737 1.986 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR+AR 5,990 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x3) Domex /S355 0,030 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x3) S235JRC+N 0,013 0.660 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x3) S235JRC+N 0,405 0.405 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x3) S235JRC+N 1,700 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x3) S355J2C+N t. 0,026 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR 1,340 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1x2) S235JRC+N 0,898 1.112 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1x2) S355J2 0,001 0.557 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(2.05x6) S235JR+N s. 4,407 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #80(2x6) S235JR+N 2,855 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #80(2x6) S355J2+N e. 2,066 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 2B 0,001 0.016 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 e. 0,001 0.071 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.071 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #10(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.359 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #10(1x2) 1.4301/1.4307 0,008 0.020 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #2(1.5x3) 1.4301 e. 0,007 0.050 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #2(1.5x3) 1.4301 m. 0,011 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #2(1.5x3) 1.4301 Z/W m. 0,001 0.143 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #2(1x2) 1.4301 e. 0,003 0.023 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4301 m. 0,005 0.173 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(0.38x2.4) 1.4541 0,001 0.012 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 łezka 0,001 0.132 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.287 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4541 0,001 0.101 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 0,016 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.179 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #6(1.5x2.10) 1.4541 0,001 0.072 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.215 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.182 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.069 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.287 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D+Z200 MAC b. 0,621 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z275 2,460 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z275 s. 0,004 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D+Z200 MAC 1,936 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D+Z275 MAC 1,980 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D+Z275 b. 1,056 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D+Z275 MAC b. 0,870 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1.5(1.5x3) DX51D+Z275 MAC b. 0,300 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D+Z275 1,999 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D+Z275 0,595 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #2(1x2) DX51D+Z275 t. 1,374 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 400 3,109 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 450 4,304 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 500 0,478 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 500 3,768 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 SB+ZS 0,782 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 400 3,411 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 400 0,554 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 2,871 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 500 0,032 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 500 1,978 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 500 0,864 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) XAR 450 0,987 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) Raex 400 2,013 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) DUROSTAT 400 1,100 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 400 1,077 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) HARDOX 450 0,737 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 500 0,894 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 500 3,204 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 400 2,564 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 400 1,792 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) HARDOX 500 3,237 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) Raex 400 0,965 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 1,505 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 5,857 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 2,860 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 500 SB 1,252 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 1,464 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #3(1.5x6) Hardox 450 0,489 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #30(2x6) HARDOX 400 4,495 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #30(2x6) Hardox 400 5,582 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #30(2x6) HARDOX 500 4,887 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #35(2x5.4) RAEX 500 0,107 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #35(2x6) Hardox 500 3,297 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 0,220 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 1,425 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #40(2x4) Hardox 500 0,720 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 2,885 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) Hardox 500 0,149 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(1.5x6) Hardox 500 0,009 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(1.5x6) HARDOX 500 0,356 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(1.5x6) Hardox 500 0,140 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(2x6) HARDOX 400 5,877 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(2x6) Hardox 450 0,533 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #8(2x4) Hardox 500 SB 0,067 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 400 2,639 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 450 2,992 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 500 2,575 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 240 344,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 240 300,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 240 33,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 260 61,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 260 103,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 270 6,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 295 2,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 295 200,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 305 137,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 305 200,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceowniki
Ceowniki Ceownik 100 S235JR+M dł. 12.15 mb 4,912 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 100 S235JR+M dł. 6/12.15 mb 9,498 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 100 S235JR+M dł. 6/12.15 mb 1,754 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S235 dł. 6mb MALOWANY PODKŁADEM 4,716 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S235JR+M dł. 6/12.15 mb 14,468 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S235JR+M dł. 6/12.15 mb 2,061 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S355J2+M 0,105 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 140 S235JR+AR dł 12.10 mb 10,808 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 140 S235JR+AR dł 12.10 mb 1,043 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 140 S355J2+M 0,109 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 160 S235JR+AR dł. 15.10 mb 1,972 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 160 S235JR+M dł.12.15 mb 4,228 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 180 S235JR+AR dł. 12.15 mb 1,238 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 180 S235JR+AR dł. 6/12.15 mb 3,099 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 180 S235JR+AR dł.12.15 mb 3,204 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 200 S235JR+AR dł. 12.10 mb 1,891 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 200 S235JR+M dł. 12.15 mb 1,242 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 200 S235JR+M op. 0,448 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 220 S235JR+AR dł. 12 mb 2,642 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 240 S235JR+AR dł. 12.15 mb 1,896 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 260 S235JR+M dł. 12.10 mb 2,027 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 270 S235JR UPE o 0,745 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 280 S355J2 1 szt x2.90 m 0,121 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 280 S235JR+M dł. 12.10 mb 5,057 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 300 S235JR+M dł. 12.10 mb 3,494 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 40 S235JR+AR dł. 6 mb 1,001 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 50 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,068 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 50 S235JR+M dł.6.08 mb 0,440 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 50 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,584 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 65 S235JR+M dł. 6 mb 4,897 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 65 S235JR+M dł. 6.15 mb 1,704 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 80 S235JR+M dł. 12.15 mb 3,120 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 80 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,361 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 12 mb 96,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 6 mb 342,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 7 mb 63,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 100x50x3 S235JR dł. 6mb 1,490 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 100x50x4 S235JR dł. 6mb 1,785 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 120x60x4 S235JR dł. 6mb 1,970 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 25x25x2 S235JR dł. 6 mb 0,400 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 40x40x2 S235JR dł. 6 mb 0,294 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 50x30x2 S235JR dł. 6mb 1,240 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 60x40x2 S235JR dł. 6mb 0,120 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 60x40x3 S235JR dł. 6mb 0,254 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 60x40x4 S235JR dł. 6 mb 0,415 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 80x40x3 S235JR dł. 6mb 0,051 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 80x40x4 S235JR dł. 6mb 0,185 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 80x50x3 S235JR dł. 6mb 1,542 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteowniki
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 100 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,697 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 100 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,395 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 140 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,559 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 160 S235JR+AR dł. 12.15 mb 1,347 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 180 S235JR+M dł. 12.15 mb 2,155 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 180 S235JR+M dł. 12.15 mb 3,017 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 180 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,645 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 200 S235JR+M dł. 12.15 mb 1,364 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 200 S275JR+AR dł. 12.10 mb 4,520 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 220 S235JR+M dł. 12.15 mb 2,455 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 220 S235JR+M dł. 2.84, 2,86,2.29 m 0,286 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 220 S275JR+AR dł. 12.10 mb 5,360 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 240 S275JR+AR dł. 12.10 mb 4,260 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 260 S235JR+M opis 0,158 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 280 S235JR+M dł 12.15 mb 1,856 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 300 S235JR+M dł 12.15 mb 2,146 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 300 S235JR+M dł 3.80 mb 0,335 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 320 S235JR+M dł 1.52, 1.50,2.86m 0,125 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 360 S235JR dł. 2.40 mb 0,276 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 100 S235JR+AR dł. 12.10 mb 1,865 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 120 S235JR dł. 15.10 mb 0,242 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 120 S235JR+AR dł. 12.10 mb 0,543 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 140 S235JR+AR dł. 12.15 mb 0,251 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 140 S235JR+M dł. 12.15 mb 2,058 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 140 S235JR+N dł. 15.15 mb 0,786 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 160 S235JR+AR dł.12.10 mb 4,562 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 160 S235JR+AR o 0,598 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 160 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,899 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 180 S275JR+AR dł. 12.10 mb 5,132 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 200 S235JR+M dł.12.15 mb 0,143 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 200 S275JR+AR dł.12.10 mb 21,490 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 220 S275JR+AR dł. 12.10 mb 9,393 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 240 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,631 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 240 S275JR+AR dł. 12.10 mb 17,499 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 260 S235JR+M dł. 12.10 mb 4,490 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 280 S235JR+M dł. 12.10 mb op. 0,840 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 300 S235JR+M dł. 12.15mb 2,100 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 300 S235JR+M dł. 12.10 mb 8,540 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 300 S235JR+M dł. 12.10 mb 4,260 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 320 S235JR dł. 2sztx1.64, 0,666 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 340 S235JR dł. 1.10 mb 0,150 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 400 S235JR dł 1.06 mb 0,168 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEM 500 S355J2 dł. 2.40 mb 0,277 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 100 S235JR dł. 1.09 mb 0,169 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 100 S235JR+AR dł. 12.10 mb 1,576 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 120 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,964 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 120 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,089 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 140 S235JR+M dł. 12.10 mb 7,824 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 160 S235JR+AR dł. 12.15 mb 1,713 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 180 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,254 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 180 S235JR+AR dł. 15.10 mb 0,194 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 200 S235JR+AR dł. 12.10 mb 3,356 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 200 S355J2+M dł. 6.9 mb 0,154 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 220 S355J2+AR dł. 12.15 mb 1,560 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 240 S235JR+AR dł. 12.15 mb 6,714 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 240 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,498 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 270 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,813 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 300 S235JR+M dł. 12.10 mb 11,616 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 400 S235JR L 2.29, 1.59, 3.34 m 0,470 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 80 S235JR+M dł. 6 mb 0,048 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 80 S355J2+M dł. 6 mb op. 0,048 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 100 S235JR+AR dł. 12.10 mb 6,101 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 120 S235JR+M dł. 12.10 mb 1,806 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 140 S235JR+AR dł. 12.10 mb 3,622 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 160 S235JR+AR dł. 12.10 mb 3,716 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 180 S235JR+AR dł. 12.10 mb 0,650 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 180 S235JR+AR dł. 12.10 mb 4,711 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 200 S235JR+AR dł. 12.10 mb 4,611 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 200 S235JR+M 1,612 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 220 S235JR+M dł. 12.15 mb 1,514 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 220 S275JR+M dł. 12.10 mb 0,066 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 240 S235JR+AR dł.12.10 mb 0,636 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 300 S235JR+AR o 0,644 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 300 S235JR+AR dł. 12.10 mb 1,348 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 400 S355J2+M dł 6.57 mb 0,605 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątowniki
Kątowniki Kątownik 100x100x10 S235JR+AR dł. 12 mb 9,807 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x100x12 S235JR+AR dł.12 mb 0,838 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x100x12 S235JR+AR dł.2.70,3.30 mb 0,057 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x100x8 S235JR+AR dł. 12 mb 2,056 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x50x10 S235JR+AR dł. 12 mb 4,315 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x50x6 S235JR+AR dł. 12 mb 1,500 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x50x8 S235JR+AR dł. 12 mb 3,484 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x65x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,623 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x65x9 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,052 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x65x9 S235JR+M dł. 12.10 mb 2,274 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x75x7 S235 dł. 12.05 mb MALOWANY 5,233 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x75x7 S235JR 2szt. x 6 m 0,114 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x75x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,588 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x75x9 S235JR+AR dł.6.10 mb 1,058 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 120x80x10 S235JR+AR dł.12 mb 4,812 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 120x80x12 S235JR+AR dł.6mb 0,155 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 120x80x8 S235JR+AR dł.12.10 mb 0,172 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 120x80x8 S235JR+AR dł. 12 mb 4,960 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 130x65x10 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,260 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 130x65x8 S235JR+AR dł.12.10 mb 4,567 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x100x10 S235JR+AR dł. 12 mb 4,058 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x100x10 S235JR+AR dł. 12 mb 1,110 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x100x10 S235JR+AR dł. 12 mb 0,288 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x100x12 S235JR+AR dł. 12 mb 1,057 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x150x18 S355J2 dł. 12.10 mb 0,401 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x75x10 S235JR+AR dł. 12 mb 1,745 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x75x9 S235JR+AR dł. 12 mb 1,217 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x75x9 S355J2+AR dł. 5.40 m 0,083 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 200x100x10 S235JR+AR dł. 12.10 1,731 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 20x20x3 S235JR+AR dł. 6 mb 0,820 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 25x25x3 S235JR+AR dł. 6 mb 1,404 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 30x30x3 S235JR+AR dł. 6 mb 2,104 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 30x30x4 S235JR+AR dł. 6 mb 0,014 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 35x35x4 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,107 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 35x35x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,934 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 40x40x4 S235JR+AR dł. 6.10 mb 0,307 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 40x40x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,187 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 45x45x4 S235JR+AR dł. 6 mb 1,290 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 45x45x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,810 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x4 S235JR+AR dł. 6 mb 1,063 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,110 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,192 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,301 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x6 S355J2+M dł. 12.10 mb 0,311 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x8 S235JR+M dł. 6 mb 0,186 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x40x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,944 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x40x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,316 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x5 S235JR+AR dł. 6 mb 2,780 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,099 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x6 S235JR+AR dł. 6 mb 2,789 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x6 S235JR+M dł. 6 mb 1,818 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,110 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 65x65x6 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,833 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 70x50x6 S235JR+AR dł. 6/ 12 mb 0,863 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 70x70x6 S235JR dł 2.32 mb 0,015 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 70x70x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,231 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x6 S235JR+AR dł.6mb 0,062 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x7 S235JR+AR dł. 12 mb 4,486 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x7 S235JR+AR dł. 12.10 mb 1,560 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x7 S235JR+AR dł. 6/12 mb 4,478 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x75x6 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,053 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x75x8 S235JR+AR dł. 6/ 12 mb 2,644 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x40x6 S235JR+AR dł. 6/ 12 mb 0,796 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x40x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,882 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x10 S235/275JR+AR dł. 12 mb 0,570 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,912 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x8 S235JR+AR dł. 12 mb 0,564 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik perforowany L 600 19,000 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik perforowany L 800 61,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolana hamburskie
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 101.6x3.6 S235 43,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 108x3.6 P235TR2 8,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 114.3x3.6 P235GH 20,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 133x4 1,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 21.3x2 P235GH 115,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 26.9x2.3 P235TR2 20,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 26.9x2.3 P235TR2 170,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 33.7x2.6 P235TR1 100,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 33.7x2.6 P235TR2 89,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 42.4x2.6 P235TR1 141,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 48.3x2.6 P235TR2 100,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 48.3x2.6 P235TR2 20,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 57x2.9 39,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 57x4 6,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 57x5 18,190 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 76.1x2.9 P235TR2 18,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 76.1x2.9 P235TR2 50,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 88.9x3.2 P235TR2 21,000 Dodaj pozycję+
Kraty Kraty
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 1000 B 1000 100,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 1000 B 1000 47,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 1200 B 1000 20,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 500 B 1000 26,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 600 B 1000 13,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 700 B 1000 19,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 800 B 1000 34,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 1000 B 1000 100,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 1000 B 1000 13,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 1200 B 1000 13,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 500 B 1000 28,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 600 B 1000 38,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 700 B 1000 30,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 700 B 1000 16,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 800 B 1000 50,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x4 L 550 B 1000 24,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x4 L 650 B 1000 12,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x50/25x3 L 1000 B 1000 serrated 67,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x50/25x3 L 900 B 1000 serrated 2,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata prasowana KOP/33X33/30X3 L 615 B 2120 1,000 Dodaj pozycję+
Maty Maty
Maty Mata czarna KNZ/34x38/30x2 L 6050 B 1000 121,000 Dodaj pozycję+
Maty Mata czarna KNZ/34x38/30x2 L 6100 B 1000 9,150 Dodaj pozycję+
Maty Mata czarna KNZ/34x38/30x3 L 6100 B 1000 100,650 Dodaj pozycję+
Maty Mata czarna KNZ/34x38/40x3 L 6100 B 1000 42,700 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskowniki
Płaskowniki Płaskownik 100x10 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,877 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x12 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,539 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x15 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,306 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x20 S235JR+AR dł. 6 mb 2,037 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,160 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,688 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x8 S235JR+AR dł. 6 mb 2,591 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x10 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,017 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x12 S235JR+AR dł. 6 mb 2,771 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x12 S235JR+AR dł. 6 mb 0,207 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x15 S235JR+AR dł. 6 mb 0,200 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x20 S235JR+AR dł. 6 mb 0,371 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,011 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,458 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x6 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,287 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,475 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 12x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,962 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 130x6 S235JR+AR dł. 6mb 0,536 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 130x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,296 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 140x10 S235JR+AR dł. 6.10 mb 0,056 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 140x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,234 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x10 S235JR+AR dł. 6 mb 2,679 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x12 S235JR+AR dł. 6 mb 0,927 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x15 S235JR dł. 6 m 0,067 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x15 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,453 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x5 S235JR+AR 3m, 5.80 m,4.90 m 0,081 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x8 S235 dł. 6mb malowany 1,488 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x8 S235 dł. 6mb malowany 3,236 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x8 S235JR+M dł. 6.10mb 1,115 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 190x10 S355MC dł. 2.69 mb 0,026 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x10 S235JR+AR dł. 6 mb 5,866 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x15 S235JR+AR dł 6 mb 0,116 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,886 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x3 S235JR+AR dł. 6 mb 0,699 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x4 S235JR+M dł. 6 mb 0,808 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,525 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x6 S235JR+M dł. 6 mb 0,994 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x8 S235JR+AR dł. 6mb 1,929 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 250x15 S235 dł. 6 mb 1,060 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x10 S235JR+AR dł. 6 mb 0,443 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x3 S235JR+AR dł. 6 mb 1,429 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x4 S235JR dł.1.6-4 mb nalot 0,155 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x4 S235JR+AR dł.6 mb 2,156 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,542 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x6 S235JR+AR dł. 6mb 1,487 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x8 S235JR+AR dł. 6mb 1,802 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x10 S235JR+M dł. 6 mb 1,589 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x12 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,347 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x20 S235JR+AR dł. 6 mb 0,042 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x3 S235JR+AR dł. 6 mb 0,848 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x4 S235JR+AR dł. 6 mb 2,650 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,238 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,930 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,179 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x6 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,366 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x8 S235JR+AR dł. 6 mb 2,244 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x8 S235JR+M dł. 6 mb 0,006 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x10 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,954 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x12 S235JR+AR dł. 6 mb 1,114 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x20 S235JR+AR dł. 6 mb 1,911 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x3 S235JR+AR dł. 6 mb 1,750 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x4 S235JR+M dł. 6 mb 1,561 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x5 S235JR+AR dł. 6 mb 1,113 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,814 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x6 S235JR+AR dł. 6 mb 2,982 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,386 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,271 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x10 S235JR+AR dł. 6 mb 0,952 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x12 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,932 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x20 S235JR+AR dł. 6 mb 0,998 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x20 S235JR+AR dł. 6 mb 0,093 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x3 S235JR+AR dł. 6 mb 0,486 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x4 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,734 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x40 S235JR/S275JR+AR dł. 6mb op 0,400 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x5 S235JR+AR dł. 6 mb 2,647 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 5,063 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,603 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x8 S235JR+AR dł. 6 mb 1,978 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,375 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 4,838 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x10 S235JR+AR dł. 6 mb 4,712 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x10 S235JR+AR dł. 6 mb 1,203 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x12 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,641 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x20 S235JR dł. 6 mb 0,114 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x4 S235JR+AR dł. 6 mb 2,283 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x4 S235JR+M dł. 6 mb 0,059 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,073 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,060 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x8 S235JR+AR dł. 6 mb 2,616 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x10 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,458 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,578 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x6 S235JR+AR dł. 6 mb 2,548 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,065 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,457 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x10 S235JR+AR dł. 6 mb 4,796 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x10 S235JR+AR dł. 6 mb 0,421 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x10 S235JR+AR dł. 6 mb 3,016 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x12 S235JR+AR dł. 6 mb 2,352 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x15 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,295 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x40 S235JR+AR dł. 6 mb 0,987 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x5 S235JR+AR dł. 6 mb 1,991 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x6 S235JR+AR dł. 6 mb 2,190 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x8 S235JR+AR dł. 6 mb 2,529 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,348 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty
Pręty Pręty kwadrat. 10x10 S235JR+AR dł. 6 mb 0,398 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 10x10 S235JR+AR dł. 6 mb 2,311 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 12x12 S235JR+AR dł. 6 mb 8,459 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 14x14 S235JR+AR dł. 6 mb 2,587 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 14x14 S235JR+AR dł. 6 mb 0,496 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 16x16 S235JR+AR dł. 6 mb 2,185 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 20x20 S235JR+AR dł. 6 mb 3,984 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 22x22 S235JR+AR dł. 6 mb 1,458 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 25x25 S235JR+AR dł. 6 mb 1,073 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 10 S235JR+M dł. 6 mb 0,416 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 10 S235JR+M dł. 6.10 mb 4,875 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 100 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,086 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 100 S355J2+M dł. 6mb 1,503 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 110 S235JR+M dł. 6mb 0,703 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 12 S235JR+AR dł. 6 mb 4,868 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 12 S235JR+M dł. 6 mb 0,119 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 14 S235JR+M dł 6 mb 0,039 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 14 S235JR+M dł 6.10 mb 4,974 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 140 S355J2+AR dł. 6mb 0,259 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 16 S235JR+AR dł. 6 mb 3,748 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 16 S355J2+M dł. 6.10 mb 0,555 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 20 S235JR+AR dł. 6 mb 1,749 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 20 S355J2+M dł. 6 mb 1,032 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 20 S355J2+M dł. 6.10 mb 0,173 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 22 S235JR+AR 0,378 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 25 S235JR+AR dł. 6 mb 1,972 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 25 S355J2+M dł. 6mb 2,015 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 30 S235JR+AR dł. 6 mb 1,171 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 30 S355J2+AR dł. 6mb 0,082 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 30 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,562 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 36 S355J2+M dł. 6 mb 0,144 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 40 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,036 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 45 S355J2+M dł. 6.10 mb 1,361 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 50 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,120 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 50 S355J2+M dł. 6.10 mb 1,351 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 6 S235JR dł. 6 mb 2,126 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 60 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,120 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 60 S355J2+M dł. 6.10mb 1,609 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 60 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,476 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 70 S355J2+M dł. 6.10 mb 0,109 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 8 S235JR dł. 6 mb 0,207 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 8 S235JR dł. 6mb OP 1,631 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 8 S235JR dł. 6 mb OP 0,623 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 80 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,795 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 80 S355J2+M dł. 6.1mb 0,730 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 90 S235JR+AR dł. 6.10 mb 0,135 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 10 B500SP dł. 12 mb 24,570 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 10 B500SP dł. 12 mb 1,242 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 12 B500SP dł. 12 mb 23,112 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 14 B500SP dł. 12 mb 7,986 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 16 B500SP dł. 12 mb 7,247 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 20 B500SP dł. 12mb 7,295 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 20 B500SP dł. 15mb 0,468 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 25 B500SP dł. 12 mb 9,499 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 25 B500SP dł. 12 mb 25,130 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 28 B500SP dł. 12 mb 10,502 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 6 B500A dł. 6 mb 11,886 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 8 B500SP dł. 12 mb 21,866 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk
Profil zamk Profil zamk. 100x100x10 S355J2H dł. 12 mb 5,400 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x2 S235JRH dł. 6 mb 204,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x3 S235JRH dł. 6 mb 414,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x4 S235JRH dł. 6 mb 270,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x5 S235JRH dł. 6 mb 30,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x5 S235JRH dł. 6 mb 384,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x6 S235JRH dł. 12 mb 72,980 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x6 S235JRH dł. 6 mb 174,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x6 S355J2H 1,570 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x8 S355J2H dł. 12mb 89,600 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x8 S355J2H dł. 12 mb 186,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x30x3 S235JRH dł. 6 mb 348,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x2 S235JRH dł. 6 mb 492,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x3 S235JRH dł. 6 mb 648,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x3 S235JRH dł. 6 mb 60,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x3 S235JRH dł. 6 mb 216,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x4 S235JRH dł. 6mb 372,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x80x6 S355J2H 2 szt. x 1.46 m 2,920 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x3 S235JRH dł. 12 mb 126,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x3 S235JRH dł. 12 mb 18,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x3 S235JRH dł. 6 mb 162,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x4 S235JRH dł. 6 mb 4,500 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x4 S235JRH dł. 6/12 mb 120,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x3 S235JRH dł. 6/ 12 mb 70,450 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x3 S235JRH krótkie kawałki 2,790 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x4 S235JRH dł. 12 mb 124,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x5 S235JRH dł. 6 mb 6,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x5 S235JRH dł. 6 mb 114,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x3 S235JRH dł. 6 mb 84,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x4 S235JRH dł. 6 mb 54,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x6 S235JRH dł. 6 mb 36,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x8 S355J2H dł. 1.63 mb 1,890 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x8 S355J2H dł. 6 mb opis 0,076 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x100x5 S235JRH dł. 6 mb 6,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x100x8 S355J2H dł. 1.39 mb o 3,530 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 15x15x1.5 S235JRH dł. 6 mb 3 784,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 160x160x8 S355J2H dł. 6 mb opis 0,900 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 160x80x8 S355J2H dł. 0.81 mb 0,370 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x100x5 S235JRH 14 szt. x1.09 m 9,810 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x100x6 S355J2H 1szt x3.2 m ,0.9 m 4,100 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 200x150x5 S355J2H 16 szt x 1.45 m 17,350 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 20x10x1.5 S235JRH dł. 6 mb 30,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 20x20x2 S235JRH dł. 6 mb 4 524,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 250x250x12.5 S355J2H o 1,760 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 25x25x2 S235JRH dł. 6 mb 126,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 25x25x3 S235JRH dł. 6 mb 390,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 260x140x8 S355J2H dł. 15.10mb 15,100 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x18x2 S235JRH dł. 6 mb 1 800,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x20x1.5 S235JRH dł. 6 mb 1 008,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x20x2 S235JRH dł. 6mb 1 014,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x20x2 S235JRH dł. 6mb 3 306,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x20x3 S235JRH dł. 6mb 46,500 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x30x3 S235JRH dł. 6 mb 2 178,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x30x3 S235JRH dł. 6 mb 51,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 35x35x2 S235JRH dł. 6mb 24,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 35x35x3 S235JRH dł. 6 mb 240,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 400x200x8 S355J2 op. 0,800 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x10x1.5 S235JRH dł. 6 mb 1 554,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x20x1.5 S235JRH dł. 6 mb 72,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x20x2 S235JRH dł. 6 mb 2 700,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x20x2 S235JRH dł. 6 mb 12,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x20x3 S235JRH dł. 6 mb 1 110,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x27x2 S235JRH dł. 6 mb 36,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x27x3 S235JRH dł. 6 mb 792,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x30x2 S235JRH dł. 6 mb 1 422,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x30x3 S235JRH dł. 6 mb 234,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x2 S235JRH dł. 6 mb 1 770,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x3 S235JRH dł. 6 mb 54,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x4 S235JRH dł. 6 mb 102,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x5 S235JRH dł. 6 mb 300,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 45x45x3 S235JRH dł. 6 mb 726,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x20x2 S235JRH dł. 6 mb 804,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x20x3 S235JRH dł. 6 mb 3,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x30x2 S235JRH dł. 6 mb 672,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x30x3 S235JRH dł. 6 mb 1 518,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x40x2 S235JRH dł. 6 mb 480,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x40x3 S235JRH dł. 6 mb 210,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x40x3 S235JRH dł. 6 mb 960,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x2 S235JRH dł. 6 mb 810,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x2 S235JRH dł. 6 mb 1 782,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x3 S235JRH dł. 6 mb 336,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x3 S235JRH dł. 6 mb 2 352,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x4 S235JRH dł. 6 mb 42,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x20x1.5 S235JRH dł. 6 mb 234,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x20x2 S235JRH dł. 6 mb 2 490,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x20x3 S235JRH dł. 6 mb 420,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x30x2 S235JRH dł. 6 mb 1 512,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x30x2 S235JRH dł. 6 mb 504,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x30x3 S235JRH dł. 6mb 1 092,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x40x3 S235JRH dł. 6 mb 330,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x40x4 S235JRH dł. 6 mb 22,770 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x50x2 S235JRH dł. 6mb 318,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x2 S235JRH dł. 6 mb 870,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x3 S235JRH dł. 6 mb 1 020,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x3 S235JRH dł. 6 mb 116,170 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x4 S235JRH dł. 6 mb 882,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x4 S235JRH dł. 6 mb 126,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x4 S355J2H dł. 6 mb 10,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x5 S235JRH dł. 6 mb 114,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 70x30x2 S235JRH dł. 6 mb 2 160,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 70x30x3 S235JRH dł. 6mb 264,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 70x50x3 S235JRH dł. 6 mb 450,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 70x70x3 S235JRH dł. 6 mb 504,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x20x2 S235JRH dł. 6 mb 252,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x30x2 S235JRH dł. 6mb 174,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x30x3 S235JRH dł. 6mb 252,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x2 S235JRH dł. 6 mb 1 638,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x3 S235JRH dł. 6 mb 792,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x3 S235JRH dł. 6 mb 204,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x4 S235JRH dł. 6 mb 78,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x50x3 S235JRH dł. 6 mb 468,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x60x4 S235JRH dł. 6 mb 9,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x60x5 S235JRH dł. 6 mb 180,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x2 S235JRH dł. 6 mb 882,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x3 S235JRH dł. 6 mb 864,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x3 S235JRH dł. 6 mb 116,440 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x4 S235JRH dł. 6mb 441,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x5 S235JRH dł. 6 mb 216,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x5 S355J2H dł. 6 mb 2,200 Dodaj pozycję+
Rury Rury
Rury Rura B/S czarna FI 101.6x3.6 P235TR2 dł. 6 mb 24,560 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 108x4.0 P235TR2 dł. 6mb 18,410 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 114.3x3.6 P235TR2 dł. 6 mb 36,140 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 133x4.0 P235TR2 dł. 12 mb 79,250 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 159x4.5 P235TR2 dł.6.20mb 53,600 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 21.3x2.0 P235TR2 dł.6.08mb 168,720 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 21.3x2.3 P235TR2 dł.6.07mb 145,950 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 21.3x4 P235TR2 dł. 6 mb 41,040 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 219.1x7.1 P235TR2 dł.12.07mb 12,140 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 26.9x2.3 P235TR2 dł. 12 mb 349,430 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 26.9x2.6 P235TR2 dł. 6 mb 69,190 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 26.9x2.9 P235TR2 dł. 12 mb 53,590 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 323.9x5.6 P235TR2 dł.6, 6.70 11,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x2.6 P235TR2 dł. 6 mb 55,950 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x2.9 P235TR2 dł. 12 mb 21,320 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x3.6 P235TR2 dł. 6 mb 2,885 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 38x3.2 P235TR2 dł. 12.08mb 84,700 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 42.4x2.6 P235TR2 dł. 6 mb 75,110 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 42.4x3.2 P235TR2 dł. 6 mb 24,740 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 44.5x3.6 P235TR2 dł. 6.70 m 6,700 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 48.3x2.9 P235TR2 dł. 6 mb 28,970 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 48.3x4 P235TR2 dł. 12 mb 4,980 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna Fi 51x5.0 P235TR2 dł. 6 mb 12,490 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 60.3x4.5 P355NH dł. 12 mb 18,050 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 60.3x5.6 S235JHR dł. 12 mb 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 76.1x2.9 P235TR2 dł. 6 mb 44,160 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 76.1x3.2 P235TR2 dł. 6 mb 47,130 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x3.2 P235TR2 dł. 6mb 20,040 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x3.6 P235TR2 dł.6.08mb 17,940 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x3.6 S235 dł. 6mb RDZA 30,540 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x4 P355NH dł. 6 mb 4,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x8x5000 gat. 15Cr25Ti 70,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura kotłowa FI 31.8x5 15Mo3 78,300 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 101.6x2.9x6000 S235JRH 252,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 108x3.2x6000 S235JRH 36,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 108x3.6x12000 S235JRH 54,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 114.3x3.2x6000 S235JRH 78,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 133x3.2x6000 S235JRH 42,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 159x4.5x6000 S235JRH 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 159x4x6000 S235JRH 36,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.0x6000 S235JRH 576,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.3x6000 S235JRH 1 290,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.3x6000 S235JRH 1 104,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x6000 S235JRH 2 778,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.3x6000 S235JRH 1 590,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.6x6000 S235JRH 1 086,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.9x6000 S235JRH 794,400 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 30x2x6000 S235JRH 216,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2 S235 1.08, 1.14 3,560 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.0x6000 S235JRH 2 028,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.3x6000 S235JRH 432,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.6x6000 S235JRH 426,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.9x6000 S235JRH 1 434,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x3.2x7000 S235JRH 560,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x3.6x6000 S235JRH 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 355.6x6.3x13390 S355MH 0,200 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.3x6000 S235JRH 1 542,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.6x6000 S235JRH 420,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.6x6000 S235JRH 48,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.9x6000 S235JRH 1 056,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x3.2x6000 S235JRH 546,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x3.2x6000 S235JRH 474,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.3x6000 S235JRH 636,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.3x6000 S235JRH 198,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.6x6000 S235JRH 24,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.6x6000 S235JRH 732,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.9x6000 S235JRH 438,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x3.2x6000 S235JRH 3,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x3.2x6000 S235JRH 612,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x3.6x6000 S235JRH 306,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 508x12.5x12000 L245M 1,600 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 57x2.5x6600 S355MH 6,600 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 57x2.5x7200 S355MH 3 074,400 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.0x6000 S235JRH 360,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.3x6000 S235JRH 90,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.6x6000 S235JRH 90,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x6000 S235JRH 29,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x7000 S235JRH 854,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.2x6000 S235JRH 270,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.2x6000 S235JRH 474,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.6x6000 S235JRH 732,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.6x6100 S235JRH 1,290 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 610x10 dł.6- 8 opis 28,970 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.0x6000 S235JRH 666,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.0x6000 S235JRH 216,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.3x6000 S235JRH 522,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.6x6000 S235JRH 54,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.9x6000 S235JRH 24,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 88.9x3.6x6000 S235JRH 67,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 88.9x4.0x6000 S235JRH 114,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 108x4.0x12000/6000 L235 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 108x4.0x12000/6000 L235 24,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 114.3x4x7000 L235 19,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 139.7x3.6x6000 P235TR1 114,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 159x4x12000 L235 42,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 168.3x3.2x6000 P235TR1 180,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 17.2x2.3x6000 L235 36,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 21.3x2.0x6000 S195T 252,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 219.1x5 S235JRH 3sztx2m 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 219.1x5x6000 P235TR1 90,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 26.9x2.0x6000 L235 120,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 273x5x6000 P235TR1 84,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 273x6.3x12000 P235GH 16,200 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 323.9x5.6x12000 P235GH 42,080 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 33.7x2.9x6000 P235TR1 940,500 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 355.6x5.6x12000 P235GH 6,260 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 406.4x10x12000 P235GH 10,080 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.3x6000 P235TR 402,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.9x6000 P235TR 162,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x2.9x7000 L235 140,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x6000 L235 21,510 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x7000 L235 126,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 88.9x3.6x6000 P235TR1 24,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.konstr FI 48.3x2.9x6000 S235JRH 90,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 114.3x3.6x6000 S195T 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.0x6000 L235 126,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.0x6000 L235 402,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.3x6000 L235 288,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.6x6000 L235 198,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.0x6000 L235 480,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.3x6000 L235 384,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.6x6000 L235 318,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.6x6000 S195T 144,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.6x7000 L235 49,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.9x6000 S195T 186,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x3.2x7000 L235 154,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x6000 S195T 114,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x6000 S195T 66,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x7000 L235 224,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x3.2x7000 L235 174,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x3.2x7000 L235 182,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x7000 L235 84,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x7000 L235 182,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x7000 L235 182,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x7000 L235 42,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x2.9x7000 L235 14,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.2x7000 L235 105,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.6x6000 S195T 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.6x7000 L235 105,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.6x7000 L235 105,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x6000 S195T 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x7000 L235 147,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.6x7000 L235 34,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.6x7000 L235 84,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 88.9x3.2x7000 L235 98,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 88.9x3.6x6000 S195T 24,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 240 344,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 240 300,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 240 33,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 260 61,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 260 103,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 270 6,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 295 2,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 295 200,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 305 137,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 305 200,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/25x2 L 800 B 270 2,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 1000 B 240 19,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 1000 B 240 30,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 1000 B 270 17,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 800 B 240 43,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 800 B 270 38,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 800 B 270 10,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 1000 B 240 7,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 1000 B 240 50,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 1000 B 270 49,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 800 B 240 45,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 800 B 270 32,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x50/25x3 L 800 B 305 serrated 2,000 Dodaj pozycję+
Teowniki Teowniki
Teowniki Teownik 100x100x11 S235JR+AR dł. 12 mb 1,189 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 30x30x4 S235JR+AR dł. 6 mb 0,675 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 40x40x5 S235JR+AR dł. 6 mb 3,640 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 50x50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 3,966 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 60x60x7 S235JR+AR dł. 6 mb 4,356 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 80x80x9 S235JR+AR dł.6mb 0,265 Dodaj pozycję+
Uchwyty Uchwyty
Uchwyty Uchwyty do krat (oczko 33x11) 284,000 Dodaj pozycję+
Uchwyty Uchwyty do łączenia krat ocynk. 51,000 Dodaj pozycję+
Uchwyty Uchwyty hakowe do C160 24,000 Dodaj pozycję+
Wycieraczki Wycieraczki
Wycieraczki Wycieraczka KOZ/25x34/30x3/L 500 B 645 1,000 Dodaj pozycję+
Koszyk

Brak produktów w koszyku

Produkt
Ilość