Wyroby hutnicze i stalowe – Oferta HurtoStal2

Hurtostal 2

Jak wybrać odpowiedni system malarski?


Wybór właściwego systemu malarskiego powinien być podyktowany takimi kryteriami, jak oczekiwana agresywność korozyjna środowiska eksploatacji, rodzaj zabezpieczanego podłoża, okres trwałości systemu malarskiego, grubość nominalna powłoki czy wymagany stopień przygotowania podłoża. System malarski powinien być optymalny zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Może być przeznaczony do ochrony krótkiej, średniej oraz długiej. Czasowa ochrona przed korozją jest niezbędna przede wszystkim w procesach transportu i składowania oraz w czasie obróbki i montażu.

Podstawowymi składnikami farb ochronnych są żywice, pigmenty, rozpuszczalniki oraz wypełniacze. Farby klasyfikowane są na podstawie sposobu wysychania lub rodzaju zastosowanej żywicy. Mogą utwardzać się metodą fizyczną poprzez odparowanie rozpuszczalników i koagulację cząstek żywicy. Farby schnące w sposób fizyczny mogą być rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne. Zaliczamy do nich farby chlorokauczukowe, winylowe i akrylowe. Farby mogą również zostać utwardzone chemiczne w wyniku:

  • reakcji sieciowania z tlenem z powietrza
  • odparowywania rozpuszczalnika
  • reakcji chemicznej składnika podstawowego z utwardzaczem
  • reakcji z wilgocią z powietrza

Biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanej żywicy, wyróżnia się farby jednoskładnikowe (alkidowe, akrylowe, polisiloksanowe) oraz farby dwuskładnikowe (epoksydowe, poliuretanowe, krzemianowo-cynkowe czy polisiloksanowe hybrydowe).

Jak przygotować powierzchnię stali do malowania?


Malowanie stali musi być każdorazowo poprzedzone odpowiednim przygotowaniem powierzchni. Procesy czyszczące poprawiają przyczepność oraz trwałość powłoki malarskiej. Metody przygotowania powierzchni stali przed malowaniem to trawienie, szlifowanie, obróbka strumieniowo-ścierna, czyszczenie płomieniowe oraz czyszczenie miejscowe za pomocą elektronarzędzi lub narzędzi ręcznych. Wybór metody podyktowany jest przede wszystkim stanem wyjściowym powierzchni. Przed malowaniem trzeba usunąć rdzę, zgorzelinę walcowniczą, stare powłoki malarskie i inne zanieczyszczenia stałe. Zanieczyszczenia i smary najczęściej usuwane są przy pomocy rozpuszczalników, emulsji lub kąpieli alkalicznych. Norma PN-EN ISO 8501-1 ocenia czystość powierzchni w postaci czterostopniowej skali – oczyszczenie w stopniu lekkim, dokładnym, bardzo dokładnym lub do stali wizualnie czystej.

Ostatnia aktualizacja: środa, 20 styczeń 2021 14:44
Stan J.m.
Blachy Blachy
Blachy Blacha cz. łezka #3(0.3-1-2x1.5-3) S235JR 0,300 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #3(1.25x2.5) S235JR+AR 0,496 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR 4,668 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR+AR 0,785 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(0.4-1.5x1-2.5) S235JR+N 0,308 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR 0,156 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR 7,423 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR+AR 1,825 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #5(0.4-1.5x 1-2.5) S235JR+N 0,497 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR 3,296 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #5(1x2) S235JR+AR 1,015 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(0.4-1.5x 1-2.5) S235JR+M 0,530 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR 6,950 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(1.5x6) S235JR+N 6,860 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(1.5x6) S235JR+N 9,100 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+AR 3,782 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha cz. łezka #8(1.25x2.5) S235JR+N 0,198 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W 0,310 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W 2,805 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1(1x2) DC01 0,630 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 z/w 1,140 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.5x3) S235JRC+N 5,681 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.5x3) S235JRC+N 3,020 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1.5x3) S355MC 0,006 6.632 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1x2) S235JR+N e. 0,015 1.516 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(1x2) S355J2 0,001 1.683 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2.05x6) S235JR+N 3,560 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #10(2.05x6) S235JR+N 3,432 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N 9,616 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N e. 3,025 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. 0,940 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. 1,020 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.25-3) S235 mb. 3,153 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.25x2.5) S235JR 0,306 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x2) S235 malowana 0,710 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x2) S235 malowana 1,947 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR G/W 1,502 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR G/W 0,040 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3) S235JRC+N 8,558 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3) S355MC 0,002 0.533 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3.05) S235 malowana 3,235 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1.5x3.05) S235 malowana 7,624 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x2) S235 malowana 1,920 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x2) S235JR 0,020 0.356 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N 0,167 2.688 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x3) S235 malowana 0,966 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(1x3) S235JR mb. 0,019 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #12(2.5x6) S235JR+N 1,302 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #14(1.5x6) S235JR+N e. 0,996 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #14(2.5x5.5) S355 mb. 2,686 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.21x3) S355J2+N 1,100 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235 malowana 0,166 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235 malowana 0,965 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x3) S235 malowana 2,700 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x3) S235JR 14,050 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x3) S355MC 7,922 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S235JR+N 3,474 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2 1,151 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N 4,300 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N e. 3,947 1.077 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N Z35 ei. 2,516 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1x1.5) S235 malowana 0,360 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1x1.94) S960QL 0,171 0.061 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1x2) S235 malowana 2,680 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1x2) S235 malowana 2,120 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(1x2) S355J2+N 0,663 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x3-6) S355J2+N 4,586 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S235JR m. op. 3,979 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N G/W 5,280 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N Z35 0,404 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N 4,232 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #16(2x12) S235JR+N e. 0,283 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #16(2x6) S235JR+N G/W 1,645 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #16(2x6) S355J2+N 0,603 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #18(2.4x10) S235 o m. 2,589 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W 1,513 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W t. 0,001 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JRC+N G/W 0,246 0.241 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR G/W 0,053 0.362 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W 1,548 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #2.5(1.5x3) DC01 Z/W 0,084 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(1.5x6) S235JR+N 3,137 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N 10,570 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N 7,680 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N 0,283 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N 5,011 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x12) S235JR+N 4,800 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x6) S235JR+N 0,267 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N 9,600 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N 1,812 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(0.45-1.5x0.8-2.5) kawałki 0,001 0.350 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR 0,066 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.25x2.66) DC01 0,005 0.050 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR 3,493 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR+N 0,003 0.730 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x3) S235JRC+N 1,707 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x3) S355J2+N 0,038 4.918 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1.5x3) S355MC 0,663 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1x2) S235JR 2,384 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1x2) S235JR 0,040 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #3(1x2) S235JR G/W 0,027 1.276 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #30(2x6) S235JR+N G/W 2,208 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N 9,902 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #35(2x6) S355J2+N 0,813 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.25x2.5) DD11 0,001 1.399 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR 9,150 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR 0,210 4.242 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JRC+N 0,040 1.820 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.5x3) S235JRC+N 8,378 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1.5x3) S355J2C+N t. 0,002 0.025 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1x2) S235JR 1,307 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(1x2) S235JR G/W 0,064 1.152 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #4(2x6) S235JR G/W 1,427 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #40(2.5x12) S355J2+N 0,541 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N 0,192 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JRC+N 0,027 0.182 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JRC+N G/W 5,786 2.000 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR 0,001 3.740 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.5x3) S235JRC+N G/W 1,155 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.5x3) S355MC 0,269 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1.5x6) S235JR G/W 3,170 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1x2) S235JR 3,060 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(1x2) S235JR 1,227 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #5(2x6) S235JR+N 0,469 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #50(2x6) S355J2 2,967 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #50(2x6.3) S235JR 5,216 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR 1,188 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR 3,000 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1.5x3) S235JRC+N 5,737 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1x2) S235JR G/W 0,011 0.043 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1x2) S235JRC+N 5,271 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(1x2) S235JRC+N G/W 0,586 1.632 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #6(2.5x6.65),(1.77x0.65) 0,043 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #60(1.5x6) S235JR+N ISD 1,743 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR G/W 4,682 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JRC+N 0,015 0.398 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JRC+N G/W 0,020 1.397 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.35x2.69-1.27x2.01) S235 0,007 0.856 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR 4,225 3.056 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x3) S235JRC+N 3,612 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR 0,745 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1-2x2-4) S235JR+N s. 0,453 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1x2) S235JR 2,610 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1x2) S235JR G/W 0,389 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(1x2) S355J2+N 0,252 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(2.05x12) S355J2+N 0,782 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(2.05x12) S355J2+N 7,870 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #8(2.05x6) S235JR+N 1,823 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha czarna #80(2x6) S235JR+N 1,588 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 e. 0,003 0.055 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.071 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #10(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.359 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #10(1x2) 1.4301/1.4307 0,008 0.020 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4301 0,001 0.186 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(0.38x2.4) 1.4541 0,001 0.012 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 0,022 0.222 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 łezka 0,001 0.132 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4541 0,001 0.101 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 0,376 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #6(1.5x2.10) 1.4541 0,073 0 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 0,016 0.180 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. 0,002 0.132 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.215 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. 0,001 0.287 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. 0,010 0.013 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk #0.5(1x2) Z-275 DX51D 1,808 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk #0.8(1x2) Z-275 DX51D 0,808 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D+Z275 MAC 0,174 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #1.5(1x2) Z-275 DX51D 0,320 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #2(1.25x2.5) DX51D+Z275 1,334 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #2(1.25x2.5) DX51D+Z275 MAC 0,013 1.584 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D+Z275 MAC 0,001 1.279 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #2(1x2) DX51D+Z275 MAC 1,636 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha ocynk. #3(1.25x2.5) DX51D+Z 275 0,075 0.295 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 400 1,564 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 450 3,072 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 500 0,183 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 500 1,743 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 0,621 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 400 3,411 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 400 0,184 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 2,621 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 500 0,408 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 500 0,576 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 500 3,393 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #12(2x6) XAR 450 0,987 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) DUROSTAT 400 0,621 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 450 4,021 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 500 1,675 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 400 2,494 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 400 0,121 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 500 3,523 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #20(2x6) Raex 400 0,621 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 5,857 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 0,521 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 1,031 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 500 SB 0,326 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 1,133 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #3(1.5x6) Hardox 450 0,516 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #30(2x6) HARDOX 400 2,599 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #30(2x6) Hardox 400 3,282 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #30(2x6) HARDOX 500 3,481 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #35(2x5.4) RAEX 500 0,062 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #35(2x6) Hardox 500 2,793 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 0,223 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 1,142 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 0,414 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #40(2x4) Hardox 500 0,457 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 1,611 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) Hardox 500 0,511 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(1.5x6) HARDOX 500 0,103 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(2x6) Hardox 400 1,904 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #6(2x6) Hardox 450 0,224 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 400 1,509 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 450 1,240 Dodaj pozycję+
Blachy Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 500 0,797 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 240 344,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 240 300,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 240 33,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 260 61,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 260 103,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 270 6,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 295 2,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 295 200,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 305 200,000 Dodaj pozycję+
Blachy Stopnie - Blacha boczna B 305 137,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceowniki
Ceowniki Ceownik 100 S235JR+AR dł. 6.15 mb 0,653 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 100 S235JR+M dł. 12.10 mb 4,606 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 100 S355J2+AR dł. 12.15 mb 0,189 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S235 dł. 6mb MALOWANY PODKŁADEM 4,280 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S235/275JR dł. 12.10 mb 4,693 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S235JR+M 12.10 mb 0,031 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S235JR+M 12.15 mb 2,118 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 120 S355J2+AR 12.10 mb 0,081 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 140 ekon.S235JR 1 szt x2.20 0,032 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 140 S235JR+M dł. 6/12.10 mb 5,715 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 160 S235/275JR+M dł. 12.10 mb 0,085 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 160 S235JR+AR dł. 6/12.10 mb 4,440 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 160 S235JR+AR dł. 6/12.10 mb 0,902 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 160 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,030 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 180 S235JR+M dł. 12.10 mb 4,458 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 200 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,472 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 200 UPE S235JR+M dł. 12.10 mb 3,114 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 220 S235JR+M dł. 12.10 mb 1,951 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 260 S235JR+M dł. 12.15 mb 1,574 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 270 S235JR UPE o 0,745 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 280 S355J2 1 szt x2.90 m 0,121 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 280 S235JR+M dł. 12.10 mb 3,539 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 300 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb 2,653 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 300 S235JR+AR dł. 15.10 mb 0,556 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 40 S235JR+AR dł. 6 mb 0,043 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 40 S235JR+AR dł. 6.05 mb 1,020 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 50 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,800 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 65 S235JR+M dł. 12.10 mb 4,948 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 65 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,848 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik 80 S235/275JR dł. 12.10 mb 1,853 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 70x70x22.5x4 S235JR dł. 6 mb 191,921 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 12 mb 42,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 12 mb 192,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 6 mb 192,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 7 mb 112,000 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 120x60x4 S235JR dł. 6mb 0,275 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 140x60x4 S235JRH dł. 6 mb 1,335 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 30x30x2 S235JR dł. 6mb 2,701 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 30x30x3 S235JR dł. 6mb 0,937 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 40x40x2 S235JR dł. 6mb 0,410 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 60x30x2 S235JR dł. 6 mb 1,248 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 60x30x3 S235JR dł. 6 mb 0,420 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 60x40x4 S235JR dł. 6 mb 0,808 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 80x40x3 S235JR dł. 6 mb 0,525 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 80x40x4 S235JR dł. 6mb 0,945 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G 80x50x3 S235JR dł. 6mb 0,292 Dodaj pozycję+
Ceowniki Ceownik Z/G z bl. #4 S235 wg zał. rys. L=1150 119,000 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteowniki
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 100 S235JR+AR dł. 12.15 mb 0,526 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 120 S235JR+AR dł. 12.15 mb 1,300 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 140 S235/275JR+M dł. 12.10 mb 4,476 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 180 S235JR krótkie kawałki opis 0,166 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 180 S235JR+M dł. 12.15 mb 2,272 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 200 S235JR+M opis 0,609 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 220 S235JR+M 2 szt x 1.30 m 0,220 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 220 S275JR+AR dł. 12.10 mb 1,694 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 260 S235JR+M opis 0,158 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 280 S235JR 1szt x1.66 m 0,127 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 300 S235JR+M dł 4.03 mb 0,335 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 320 S235JR krótkie kawalki opis 0,571 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 360 S235JR dł. 2.40 mb 0,276 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEA 450 S235JR krótkie kawalki 1,250 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 100 S235/S275 JR+AR dł 12.10 m 1,473 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 100 S235JR krótkie kawałki opis 0,290 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 120 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb 5,083 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 120 S235JR 1 szt . x5.01 m 0,134 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 140 S235JR+AR dł.12.15 mb 3,272 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 140 S235JR+AR dł. 12.10 mb 0,785 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 160 S235JR+M dł. 12.15 mb 2,072 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 160 S355J2+M dł.15.15 mb 0,239 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 180 S235JR 1szt x1.40;1 szt 0,155 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 180 S235JR+M dł. 12.15 mb 3,731 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 180 S235JR+M dł. 12.15 mb OP 0,329 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 200 S235JR+M opis 1,350 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 220 S275JR+AR dł. 12.10 mb 0,959 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 240 S235JR 1 szt. x 1.08 m 0,090 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 240 S275JR+AR dł. 12.10 mb 0,394 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 260 S235JR 1 szt x1.55 m 0,144 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 280 S235JR krotkie kawałki 0,764 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 280 S235JR+M dł. 12.10 mb op. 0,840 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 300 S235JR opis 0,430 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 320 S235JR dł. 2sztx1.64, 0,666 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 340 S235JR dł. 1.10 mb 0,150 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 400 S235JR dł 1.06 mb 0,168 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEB 600 S235JR 1 szt x1.50,1 szt 0,562 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik HEM 500 S355J2 dł. 2.40 mb 0,277 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 100 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb 3,832 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 100 S235JR+AR dł. 12.10 mb 0,049 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 120 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb 3,300 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 120 S235JR+AR dł. 12.15 mb 1,340 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 120 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,474 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 140 S235JR+M dł. 12.10 mb 1,505 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 160 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb 3,448 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 160 S235/275JR+M dł. 12.10 mb 4,563 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 160 S235/275JR+M dł. 12.10 mb 3,707 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 180 S235JR dł. 5.76 m 0,111 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 180 S235JR+AR dł. 12.10 mb 0,521 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 180 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,859 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 200 S235JR+AR opis 0,876 0 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 220 S235JR 4 szt. x 3 mb 0,326 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 220 S235JR krótkie kawałki opis 0,280 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 220 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,240 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 220 S355J2+AR dł. 12.15 mb 0,436 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 240 S235JR krótkie kawalki 0,071 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 240 S235JR+AR dł. 12.10 mb 2,537 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 270 S235JR krótkie kawałki 0,330 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 270 S235JR+M dł. 12.15mb 3,073 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 270 S235JR+M dł. 12.15mb 0,435 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 300 S235JR krótkie kawalki 0,368 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 300 S235JR+M dł. 12.10 mb 2,935 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 330 S235JR 1 szt x 5.60 m 0,275 0 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 450 S235JR 2 szt. x 1.12 m 0,174 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 450 S355J2 dł. 12.10 mb 0,931 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 600 S235JR 1 szt. x 1.70 m 0,212 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPE 80 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,947 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 100 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb 5,680 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 100 S235JR+AR dł. 12.10 mb 0,526 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 120 S235JR krótkie kawałki 0,077 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 120 S235JR+AR OP 0,043 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 140 S235JR+AR dł. 12.10 mb 1,433 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 160 S235/275JR+M dł. 12.10 mb 4,731 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 160 S235JR+M 1 szt. x 3.05 m 0,056 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 160 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,202 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 180 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb 3,057 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 200 S235/S275JR+AR dł. 12.10 mb 3,503 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 220 S235JR dł. 12 m 0,948 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 240 S235JR krótkie kawałki opis 1,035 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 240 S235JR+AR dł. 12.10 mb 4,367 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 240 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,509 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 260 S235JR+M dł. 12.15 mb 0,268 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 300 S235/S275JR+AR dł. 12.10 mb 2,711 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 300 S235JR 2 szt x2.5 m 0,329 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 300 S235JR 2 szt. x3.03 m 0,099 Dodaj pozycję+
Dwuteowniki Dwuteownik IPN 400 S355J2+M dł 6.57 mb 0,605 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątowniki
Kątowniki Kątownik 100x100x10 S235JR+M dł 12.10 m 8,961 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x100x10 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,121 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x100x12 S235JR+AR dł. 12 mb 0,078 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x100x8 S235JR+AR dł. 12 mb 0,664 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x50x10 S235JR+AR dł. 6/12 mb 2,884 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x50x6 S235JR+AR dł. 12 mb 0,039 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x50x6 S235JR+AR dł. 12 mb 0,552 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x50x8 S235JR+AR dł. 12 mb 0,464 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x75x7 S235 dł. 12.05 mb MALOWANY 5,060 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 100x75x9 S235JR+AR dł. 12 mb 0,909 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 120x80x10 S235JR+AR dł.12 mb 0,976 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 120x80x12 S235JR+AR dł.6mb 0,048 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 120x80x8 S235JR+M dł. 12.1 mb 1,051 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 130x65x10 S235JR+AR dł. 12 mb 0,060 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 130x65x10 S235JR+AR dł. 12 mb 1,058 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x100x10 S235JR dł. 12 mb 0,224 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x100x10 S235JR+AR dł. 12 mb 2,952 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x150x10 S235JR+M dł. 12.1 mb 0,150 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x150x18 S355J2 dł. 12.10 mb 0,305 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x75x10 S235JR dł. 12 mb 1,010 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 150x75x9 S235JR+AR dł. 12 mb 0,559 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 200x100x10 S235JR dł. 12.10 mb 3,050 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 200x200x16 S355J2+AR 1szt x10.80 m 0,524 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 20x20x3 S235JR dł. 6 mb 1,584 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 30x30x3 S235JR+AR dł. 6 mb 0,295 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 30x30x4 S235JR+AR dł. 6 mb 0,934 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 35x35x3 S235JR dł. 6 mb 1,044 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 35x35x4 S235JR+AR dł. 6 mb 0,009 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 35x35x4 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,714 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 35x35x5 S235JR+M dł. 6.1 mb 0,297 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 40x20x3 S235JR dł. 6 mb 1,311 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 40x40x4 S235JR+M dł. 6.10 mb 4,051 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 40x40x5 S235JR dł. 6 mb 0,619 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 45x45x4 S235JR dł. 6 mb 0,250 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 45x45x5 S235JR dł. 6 mb 0,685 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x4 S235JR+AR dł. 6 mb 0,457 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x5 S235JR dł. 6 mb 4,054 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x6 S235JR dł. 6 mb 2,065 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 50x50x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,783 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x40x5 S235JR dł. 6 mb 0,027 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x40x6 S235JR dł.6 mb 1,815 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x5 S235/275JR+AR dł. 6 mb 2,331 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x5 S235JR 4 szt x 2.3 m 0,043 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb 8,418 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,660 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 60x60x8 S235JR+M dł 6.10 mb 2,273 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 65x65x6 S235JR+M dł. 12.10 mb 0,571 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 65x65x7 S235JR+M dł. 12.10 mb 1,093 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 70x50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,202 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 70x70x6 S235JR dł 6 m 0,016 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 70x70x7 S235JR+M dł 6.10 m 0,588 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 70x70x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 3,338 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,798 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x7 S235JR+AR dł. 6/12 mb 4,164 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x7 S235JR+AR dł. 6/12 mb 0,071 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x50x7 S235JR+AR dł. 6/12 mb 3,873 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x75x7 S235JR dł 6 m 0,096 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 75x75x8 S235JR+AR dł. 6/ 12 mb 0,267 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x40x6 S235JR+AR dł. 12 mb 0,112 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x40x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,202 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x10 S235/275JR+M dł. 6.10 mb 4,171 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x10 S235JR+AR dł.12 mb 1,092 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x6 S235JR+M dł 6.10 m 1,284 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x6 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,794 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik 80x80x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 3,713 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik perforowany L 600 19,000 Dodaj pozycję+
Kątowniki Kątownik perforowany L 800 51,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolana hamburskie
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 101.6x3.6 S235 34,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 108.0x3.6 P235TR1/TR2 30,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 108x3.6 P235TR2 1,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 114.3x3.6 P235GH 17,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 133x4 1,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 21.3x2 P235GH 99,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 21.3x2.0 P235TR1/TR2 86,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 26.9x2.3 P235TR2 5,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 33.7x2.6 P235TR1 100,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 33.7x2.6 P235TR2 2,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 42.4x2.6 S235/P235TR2 1,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 48.3x2.6 P235TR1/TR2 60,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 48.3x2.6 P235TR2 35,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 57x2.9 35,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 57x4 6,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 57x5 18,190 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 76.1x2.9 P235TR1/TR2 25,000 Dodaj pozycję+
Kolana hamburskie Kolano hamburskie 88.9x3.2 P235TR2/S235 47,000 Dodaj pozycję+
Kraty Kraty
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 1000 B 1000 1,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 1200 B 1000 20,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 500 B 1000 29,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 700 B 1000 10,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x2 L 800 B 1000 14,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 1200 B 1000 5,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 500 B 1000 48,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 500 B 1000 4,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 600 B 1000 2,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 600 B 1000 47,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x3 L 700 B 1000 19,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x4 L 550 B 1000 24,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x38/30x4 L 650 B 1000 12,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x50/25x3 L 1000 B 1000 serrated 67,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x50/25x3 L 900 B 1000 serrated 2,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata KOZ/34x50/25x3 L 900 B 1000 serrated 6,000 Dodaj pozycję+
Kraty Krata prasowana KOP/33X33/30X3 L 615 B 2120 1,000 Dodaj pozycję+
Maty Maty
Maty Mata czarna KNZ/34x38/30x2 L 6050 B 1000 198,625 Dodaj pozycję+
Maty Mata czarna KNZ/34x38/30x3 L 6050 B 1000 17,900 Dodaj pozycję+
Maty Mata czarna KNZ/34x38/40x3 L 6100 B 1000 opis 35,300 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskowniki
Płaskowniki Płaskownik 100x10 S235 malowany dł.6 m 0,133 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x10 S235JR dł. 6 mb 1,784 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x12 S235JR+AR dł. 6 mb 4,187 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x15 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,064 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x20 S235JR+AR dł. 6 mb 1,173 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x5 S235JR+M dł. 6 mb 0,641 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,966 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x8 S235/S275 JR+AR dł. 6 m 0,446 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 100x8 S235JR+AR dł. 6 mb 2,877 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x10 S235JR dł. 6 mb 1,101 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb 0,467 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x15 S235JR+AR dł. 6 mb 0,324 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x20 S235JR+AR dł. 6 mb 1,318 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x5 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,567 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x6 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,266 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x8 S235JR dł. 6 mb 1,131 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 120x8 S235JR+AR dł. 6 mb 2,050 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 130x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,011 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 130x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,146 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 140x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,425 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x10 S235JR+AR dł. 6 mb 0,908 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x15 S235/275JR+AR dł. 6 mb 1,341 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x5 S235JR+AR L 1.29m- 1.35 m 0,309 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x8 S235 dł. 6mb malowany 1,488 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x8 S235 dł. 6mb malowany 3,236 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x8 S235JR+AR dł. 6 mb 1,287 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 150x8 S355 dł. 6 mb 1,860 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 190x10 S355MC dł. 2.69 mb 0,026 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x10 S235JR+AR dł. 6 mb 0,754 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x15 S235JR+AR dł. 6 mb 0,064 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x20 S235JR+AR dł. 6 mb 2,041 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x8 S235/S275JR+AR dł. 6 mb 0,207 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 200x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,978 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x10 S235JR+M dł. 6 mb 0,568 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x3 S235JR dł. 6 mb 0,260 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x3 S235JR+AR dł. 6 mb 0,900 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x4 S235JR+M dł. 6 mb 0,933 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x5 S235JR dł. 6 mb 0,811 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 20x8 S235JR+AR dł. 6 mb 0,632 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 250x15 S235 dł. 6 mb 0,880 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x10 S235JR+AR dł. 6mb 0,748 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x15 S235JR+AR dł. 6 mb 0,287 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x3 S235JR+AR dł. 6 mb 1,992 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x4 S235/S275 JR+AR dł 6 m 0,004 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x4 S235JR dł.1.6-4 mb nalot 0,150 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x5 S235/275JR+AR dł. 6 mb 1,696 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x6 S235JR dł. 6 mb 1,845 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 25x8 S235JR+AR dł. 6mb 1,566 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 300x10 S235JR dł 6 m 0,144 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x10 S235JR dł. 6 mb 2,512 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x10 S235JR dł. 6 mb 1,084 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x12 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,067 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x3 S235/S275JR dł. 6 mb 0,235 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x4 S235/275JR+AR dł. 6 mb 1,994 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x5 S235JR dł. 6 mb 1,332 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x8 S235/275JR+AR dł. 6mb 2,298 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 30x8 S235JR+M dł. 6mb 1,865 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x10 S235/275JR+AR dł. 6 mb 0,225 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x10 S235/S275JR+AR dł. 6 mb 7,245 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x10 S235JR dł. 6 mb 3,006 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb 1,995 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x3 S235JR dł. 6 mb 1,004 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x4 S235/275JR+AR dł. 6 mb 0,312 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x5 S235/S275JR+AR dł. 6 mb 4,056 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb 0,732 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 40x6 S235JR+AR dł. 6 mb 2,902 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x12 S235JR+AR dł. 6 mb 1,003 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x3 S235JR+AR dł. 6 mb 1,189 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x30 S235JR dł 2.14 m 0,126 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x4 S235JR+M dł. 6 mb 0,441 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x40 S235JR/S275JR+AR dł. 6mb op 0,304 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,532 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x6 S235JR dł. 6 mb 0,021 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x6 S235JR+AR dł. 6 mb 2,000 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 50x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,022 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x10 S235/275JR+AR dł. 6 mb 1,305 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x15 S235JR+AR dł. 6 mb 0,054 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x4 S235JR dł. 6 mb 0,749 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,927 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x6 S235JR+AR dł. 6 mb 1,077 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x6 S355J2 dł 6 m 0,018 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 60x8 S235JR+M dł. 6.10 mb 3,286 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x20 S355J2 dł.6 m 0,103 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x5 S235JR+AR dł. 6 mb 1,411 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x6 S235JR+AR dł. 6 mb 0,051 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x6 S235JR+AR dł. 6 mb 2,527 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 70x8 S235JR+AR dł. 6 mb 1,279 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x10 S235JR dł. 6 mb 2,160 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x12 S235JR+AR dł. 6 mb 0,980 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x40 S235JR+AR dł. 6.1 mb 0,890 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x5 S235JR+M dł. 6 mb 0,215 Dodaj pozycję+
Płaskowniki Płaskownik 80x8 S235JR+AR dł. 6 mb 1,576 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty
Pręty Pręty kwadrat. 10x10 S235/S275JR+AR dł. 6 mb 2,326 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 12x12 S235JR+AR dł. 6 mb 3,504 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 14x14 S235JR+AR dł. 6 mb 2,334 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 16x16 S235JR+AR dł. 6 mb 2,065 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 20x20 S235JR dł. 6 mb 0,957 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 22x22 S235JR dł. 6 mb 2,242 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 25x25 S235JR dł. 6 mb 0,163 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty kwadrat. 60x60 S235JR 1szt x 5.70 m 0,161 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 10 S235JR dł. 6 mb 2,894 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 100 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,444 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 110 S235JR+M dł. 6mb 0,427 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 12 S235JR dł. 6 mb 4,476 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 130 S355J2+AR 1,944 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 14 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,342 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 140 S355J2+AR dł. 6mb 0,063 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 16 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,202 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 16 S355J2 dł. 6 mb 0,542 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 20 S235/S275JR+AR dł. 6 mb 0,102 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 20 S235JR dł. 6 mb 2,212 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 20 S235JR+AR dł. 12 mb 1,429 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 20 S355J2+M dł. 6.10 mb 0,776 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 25 S235JR dł. 6 mb 2,415 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 25 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,231 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 25 S355J2+M dł. 6 mb 0,047 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 30 S235JR dł. 6 mb 0,711 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 30 S355J2+M dł. 6.10 mb 0,350 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 30 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,412 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 40 S235JR+M dł. 6.10 mb 2,548 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 40 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,285 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 40 S355J2+M dł. 6 mb 2,221 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 45 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,390 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 50 S235JR+M dł. 6 mb 0,440 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 50 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,858 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 50 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,476 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 6 S235JR dł. 6 mb 17,316 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 60 S235JR+M dł. 6.10 mb 1,897 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 60 S235JR+M dł. 6.10 mb 0,705 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 60 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,091 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 60 S355J2+M dł. 6.10 mb 2,480 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 70 S235JR+M dł.6.10 m opis 1,673 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty okrągłe FI 8 S235JR dł. 6 mb 1,519 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 10 B500SP dł. 12 mb 0,009 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 10 B500SP dł. 12 mb 21,270 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 12 B500SP dł. 12 mb 9,541 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 14 B500SP dł 3.43 m 0,207 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 14 B500SP dł 3.47 m 0,151 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 14 B500SP dł 3.77 m 0,326 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 14 B500SP dł 5.83 m 2,200 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 14 B500SP dł. 12 mb 0,281 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 14 B500SP dł. 12 mb 15,010 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 16 B500SP dł. 12 mb 5,382 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 16 B500SP dł. 12 mb 1,370 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 20 B500SP dł. 12mb 12,903 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 25 B500SP dł. 12 mb 2,804 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 25 B500SP dł. 12 mb 22,700 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 28 B500SP dł. 12 mb 10,155 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 32 B500SP dł. 12 mb 5,984 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 6 B500A dł. 6 mb 13,636 Dodaj pozycję+
Pręty Pręty żebrowane FI 8 B500B dł. 12 mb 22,270 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk
Profil zamk Profil zamk. 100x100x2 S235JRH dł. 6mb 60,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x3 S235JRH dł. 6 mb 576,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x4 S235JRH dł. 6 mb 372,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x5 S235JRH dł. 6mb 72,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x5 S235JRH dł. 6 mb 447,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x100x8 S355J2H dł. 12 mb 198,600 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x30x3 S235JRH dł. 6 mb 120,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x3 S235JRH dł. 12mb 72,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x4 S235JRH dł. 6 mb 450,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x4 S235JRH dł. 6 mb 114,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x50x5 S235JRH dł. 6 mb 168,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x60x5 S235JRH dł. 6 mb 48,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 100x80x6 S355J2H 2 szt. x 1.46 m 2,920 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x3 S235JRH dł. 6 mb 192,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x3 S235JRH dł. 6 mb 42,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x4 S235JRH dł. 6 mb 192,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x5 S235JRH dł. 6 mb 192,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x5 S235JRH dł. 6 mb 24,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x6 S235JRH 8 szt x1.63 m 13,040 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x120x6 S235JRH dł. 6 mb 54,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x3 S235JRH dł. 12 mb 576,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x3 S235JRH dł. 6 mb 108,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x4 S235JRH dł. 6 mb 99,300 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x60x5 S235JRH dł. 6 mb 144,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x3 S235JRH dł. 6 mb 570,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x4 S235JRH dł. 6mb 288,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x5 S235JRH dł. 6 mb 420,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x5 S235JRH dł. 6 mb 204,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x6 S235JRH dł. 6 mb 102,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 120x80x8 S355J2H dł. 1.63 mb 1,890 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x100x12.5 S235/S355 1 szt 5,190 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x100x8 S355J2H 1x5.50 5,500 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x10 S355J2H G/W 1 szt x 10,300 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x4 S355J2H dł. 12mb 12,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x5 S235JR 2 x1.15, 1x1.11, 4,740 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x6 S235JRH 2 szt x 1.35 m 2,400 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x6.3 S355J2H 1 x 4.98 m 4,980 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x6.3 S355J2H G/W 6 x1.14, 4,960 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x8 S235JRH opis 6,380 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 150x150x8 S355J2H 1 szt x1.99 m 2,060 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 15x15x1.5 S235JRH dł. 6 mb 1 170,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 160x160x6 S235JRH 1 szt. x 1.60 m 1,480 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 160x160x8 S355J2H 1 szt x 3.60 3,600 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x100x4 S235JRH dł. 6.50 mb 6,530 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x100x5 S235JRH 8 4,110 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x100x6 S355J2H 1szt x 0.9 m 0,900 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x100x8 S355J2H 1 szt x5.20 m 5,200 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x180x12 S235JRH 1 szt x 1.40 1,400 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 180x180x8 S355J2 dł.12 mb 7,480 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 200x100x8 S355J2H 1szt x1.40 m 1,400 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 200x120x6 S235JRH 1 x4.41, 1 7,270 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 200x150x5 S355J2H 16 szt x 1.45 17,350 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 200x200x12.5 S355J2H g/w dł.1.27 33,550 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 200x200x5 S235JRH malowane dł 12 24,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 20x10x1.5 S235JRH dł. 6 mb 1 440,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 20x20x2 S235JRH dł. 6 mb 2 115,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 20x20x2 S235JRH dł. 6 mb 4 674,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 250x150x8 S355J2H dł.1x2.32, 3,530 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 25x25x3 S235JRH dł.6 mb 774,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 260x140x8 S355J2H dł. 15.10mb 15,100 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 300x150x10 S355J2H 1szt x4.47 m 4,470 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 300x200x8 S355J2H 1 szt x2.66 m 2,660 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x15x1.5 S235JRH dł. 6 mb 792,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x18x2 S235JRH dł. 6 mb 204,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x30x2 S235JRH dł. 6 mb 1 044,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x30x2 S235JRH dł. 6 mb 3 150,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x30x2 S235JRH dł. 6 mb 219,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 30x30x3 S235JRH dł. 6 mb 1 267,500 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 35x35x2 S235JRH dł. 6mb 12,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 35x35x3 S235JRH dł. 6 mb 24,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 400x200x10 S235JRH 1 szt x 2.19 2,190 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x10x1.5 S235JRH dł. 6 mb 18,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x10x2 S235JRH dł. 6 mb 72,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x20x2 S235JRH dł. 6 mb 3 415,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x27x2 S235JRH dł. 6 mb 450,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x27x3 S235JRH dł. 6 mb 462,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x30x3 S235JRH dł. 6.10 mb 368,900 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x2 S235JRH dł. 6 mb 81,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x2.5 S235JRH dł. 6mb 5,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x3 S235JRH dł.6 mb 1 589,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x4 S235JRH dł. 6 mb 540,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 40x40x5 S235JRH dł.6 mb 180,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 45x45x3 S235JRH dł. 6 mb 342,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 500x300x10 S355J2H 2 szt x1.82 m 3,640 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x20x1.5 S235JRH dł. 6mb 114,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x20x2 S235JRH dł. 6mb 270,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x20x3 S235JRH dł. 6 mb 1 032,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x20x3 S235JRH dł. 6mb 3,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x30x2 S235JRH dł. 6 mb 450,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x30x2 S235JRH dł. 6 mb 2 712,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x30x2 S235JRH dł. 6 mb 1 119,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x30x2 S235JRH dł. 6mb 57,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x30x3 S235JRH dł. 6 mb 1 721,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x40x2 S235JRH dł. 6 mb 1 158,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x40x3 S235JRH dł. 6 mb 318,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x2 S235JRH dł. 6 mb 696,738 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x2 S235JRH dł. 6 mb 1 296,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x3 S235JRH dł. 6mb 1 152,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 50x50x3 S235JRH dł. 6 mb 66,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x20x1.5 S235JRH dł. 6mb 180,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x20x2 S235JRH dł. 6 mb 870,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x20x3 S235JRH dł. 6 mb 6,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x30x2 S235JRH dł. 6mb 732,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x30x2 S235JRH dł. 6mb 318,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x30x3 S235JRH dł. 6mb 660,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x40x3 S235JRH dł. 6 mb 3,600 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x40x4 S235JRH dł. 6 mb 636,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x50x2 S235JRH dł. 6mb 90,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x2 S235JRH dł. 6 mb 1 242,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x3 S235JRH dł. 6 mb 420,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x3 S235JRH dł. 6 mb 881,300 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 60x60x4 S235JRH dł. 6 mb 187,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 70x30x2 S235JRH dł. 6 mb 114,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 70x30x3 S235JRH dł. 6mb 12,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 70x40x3 S235JRH dł. 6 mb 336,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x20x2 S235JRH dł. 6 mb 126,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x30x3 S235JRH dł. 6 mb 576,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x2 S235JRH 4 szt. x1.75 m 1,043 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x2 S235JRH dł. 6 mb 336,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x2 S235JRH dł. 6mb 630,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x40x4 S235JRH dł. 6 mb 228,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x50x3 S235JRH dł. 6 mb 198,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x60x3 S235JRH 6 szt x 1.15 m 2,180 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x60x5 S235JRH dł. 12mb 30,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x2 S235JRH dł. 6 mb 126,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x3 S235JRH dł. 6 mb 170,890 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x4 S235JRH dł. 6 mb 120,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x5 S235JRH dł. 6 mb 3,000 Dodaj pozycję+
Profil zamk Profil zamk. 80x80x6 S235JRH dł. 1.41, 1.08 27,850 Dodaj pozycję+
Rury Rury
Rury Rura B/S czarna FI 101.6x3.6 P235TR2 dł. 60,500 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 108x25 S355J2H dł.1 szt. x 0,310 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 108x3.6 P235TR2 dł. 12mb 24,010 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 133x4.0 P235TR2 dł. 12 mb 61,100 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 159x4.5 P235TR2 dł. 12mb 26,390 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 21.3x2.3 P235TR2 dł. 6.14 491,200 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 219.1x7.1 P235TR2 12,140 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 25x2.9 S355J2H dł 6 mb 18,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 26.9x2.3 P235TR2 dł. 12 mb 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 26.9x2.6 P235TR2 dł. 12.18 353,090 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 26.9x2.6 P235TR2 dł. 12.18 8,920 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 26.9x2.6 P235TR2 dł. 6 mb 2,050 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 323.9x5.6 P235TR2 dł.6, 11,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x2.6 P235TR2 dł. 12 mb 39,650 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x2.9 P235TR2 dł. 12 mb 9,500 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x2.9 P235TR2 dł. 12.08 232,250 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x3.2 P235TR2 dł. 6 mb 136,200 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x3.6 P235TR2 dł. 12 mb 8,735 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 33.7x3.6 P235TR2 dł. 6.02 138,920 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 38x3.2 P235TR2 dł. 12.08mb 0,580 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 42.4x2.6 P235TR2 dł. 6 mb 29,750 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 42.4x3.2 P235TR2 dł. 6 mb 24,010 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 42.4x3.2 P235TR2 dł. 6.11 182,700 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 44.5x3.6 P235TR2 dł. 6.70 6,700 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 60.3x2.9 P235TR2 dł. 6.03 91,600 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 60.3x3.6 P235TR2 dł. 12 mb 16,100 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 76.1x2.9 P235TR2 dł. 6.11 91,350 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 76.1x3.2 P235TR2 dł. 12 mb 96,160 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x3.2 P235TR2 dł. 12.12 75,200 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x3.6 S235 dł. 6mb RDZA 30,240 Dodaj pozycję+
Rury Rura B/S czarna FI 88.9x8x5000 gat. 15Cr25Ti 70,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura kotłowa FI 31.8x5 15Mo3 dł. 11mb 64,300 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 101.6x2.9x6000 246,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 133x3.2x6000 24,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 159x4.0x6000 42,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 17.2x2.0x6000 432,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 18x2.0x6000 E220 1 002,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x1.50x6000 1 104,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.0x6000 54,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.0x6000 2 604,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x6000 1 260,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.6x6000 2,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.9x6000 476,990 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.9x6000 1 014,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.0x6000 324,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.3x6000 1 461,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.6x6000 738,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.6x6000 54,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x3.2x6000 239,985 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 355.6x6.3x13390 0,120 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.0x6000 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.3x6000 1 441,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.6x6000 90,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.9x6000 24,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x3.2x6000 84,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x4.0x6000 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.0x6000 66,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.0x6000 1 098,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.0x6000 342,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.3x6000 396,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.6x6000 39,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.6x7000 385,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x3.2x6000 3,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x4.0x6000 162,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 508x12.5x12000 1,600 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 57x2.5x7200 S355MH 3 044,400 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.0x6000 282,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.3x6000 114,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x6000 356,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x7000 7,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.2x6000 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.6x6000 79,290 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.6x6000 366,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 610x10 dł.6- 8 28,970 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.0x6000 480,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.3x6000 30,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x3.2x6000 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x4x6000 S235JRH 90,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 114.3x3.2x6000 180,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 114.3x4x7000 L235 4,910 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 139.7x3.2x6000 84,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 168.3x3.2x6000 60,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 21.3x2.3x6020 L235 566,317 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 219.1x4.5x6000 42,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 219.1x5.6x12000 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 26.9x2.0x6000 L235 54,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 26.9x2.6x6000 L235 198,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 273x5.0x12000 36,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 273x5x6000 P235TR1 36,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 273x6.3x12000 P235GH 4,260 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 323.9x5.6x12000 30,030 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 33.7x2.9x6000 166,500 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 355.6x5.6x12000 0,250 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 355.6x6.3x12000 24,100 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 406.4x6.3x12000 12,050 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.3x6000 P235TR 174,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.9x6000 P235TR 36,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x2.9x7000 L235 84,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x6000 L235 21,510 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x7000 L235 77,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S czarna przew. FI 88.9x3.6x6000 9,599 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.konstr FI 48.3x2.9x6000 S235JRH 60,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 114.3x3.6x6000 S195T 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.0x6000 L235 13,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.3x6000 L235 396,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.6x6000 L235 182,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.0x6000 L235 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.0x6000 L235 330,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.3x6000 L235 114,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.6x6000 L235 108,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.6x6000 P235TR1 456,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.6x7000 L235 63,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.9x6000 S195T 282,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.9x7000 L235 99,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x3.2x7000 L235 175,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x3.2x7000 L235 63,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x6000 L235 4,500 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x7000 L235 210,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x7000 L235 21,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x7000 L235 245,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x7000 L235 77,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x3.2x7000 L235 55,054 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x6000 S195T 108,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x7000 L235 35,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x7000 L235 182,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x7000 L235 28,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.2x6000 S195T 108,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.6x7000 L235 12,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x6000 S195T 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x7000 L235 140,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.6x7000 L235 6,000 Dodaj pozycję+
Rury Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.6x7000 L235 84,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 240 344,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 240 300,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 240 33,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 260 61,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 260 103,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 270 6,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 295 2,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 295 200,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 305 200,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie - Blacha boczna B 305 137,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x22/30x3 L 800 B 260 9,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/25x2 L 800 B 270 2,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 1000 B 240 20,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 1000 B 270 14,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x2 L 1000 B 270 4,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 1000 B 240 1,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 1000 B 240 50,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 1000 B 270 3,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 1000 B 270 4,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 800 B 240 27,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x38/30x3 L 800 B 270 39,000 Dodaj pozycję+
Stopnie Stopnie SOZ/34x50/25x3 L 800 B 305 serrated 1,000 Dodaj pozycję+
Teowniki Teowniki
Teowniki Teownik 100x100x11 S235JR dł. 12 mb 0,090 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 100x100x11 S235JR+AR dł. 12 mb 0,489 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 40x40x5 S235JR dł. 12 mb 0,154 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 40x40x5 S235JR+AR dł. 6 mb 0,893 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 40x40x5 S235JR+AR dł. 6 mb 3,129 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 60x60x7 S235JR+AR dł. 6 mb 2,606 Dodaj pozycję+
Teowniki Teownik 80x80x9 S235JR+AR dł. 12 mb 0,431 Dodaj pozycję+
Uchwyty Uchwyty
Uchwyty Uchwyty do krat (oczko 33x11) 284,000 Dodaj pozycję+
Uchwyty Uchwyty do łączenia krat ocynk. 51,000 Dodaj pozycję+
Uchwyty Uchwyty do łączenia krat ocynk. 10,000 Dodaj pozycję+
Uchwyty Uchwyty hakowe do C160 24,000 Dodaj pozycję+
Walcówki Walcówki
Walcówki Walcówka żebro FI 8 B500SP kręgi ok. 2.99 t 1,557 Dodaj pozycję+
Wycieraczki Wycieraczki
Wycieraczki Wycieraczka KOZ/25x34/30x3/L 500 B 645 1,000 Dodaj pozycję+
Koszyk

Brak produktów w koszyku

Produkt
Ilość